Etelä-Savon Työterveyden laatu ja potilasturvallisuus

Pidämme laadunhallintajärjestelmämme ajan tasalla

Laadunhallintajärjestelmämme perustan muodostavat ammattitaitoisen henkilöstömme osaaminen ja halu tehdä laadukasta työterveystyötä. Palvelun laatua mitataan mm. seuraavilla kriteereillä:

  • Potilaskeskeisyys (asiantuntijuus, osallisuus, vuorovaikutus)
  • Potilasturvallisuus, riskien arviointi, ennakointi ja niiden hallinta
  • Hoidon oikea-aikaisuus
  • Osaaminen
  • Sujuvuus
  • Vaikuttavuus (terveyshyöty)
  • Henkilöstön määrän mitoitus

ISO 9001 -sertifikaatti

Labquality Oy on myöntänyt Etelä-Savon Työterveys Oy:lle ISO 9001:2015 mukaisen sertifikaatin, joka on voimassa 31.7.2023 asti. Alkuperäinen sertifikaatti on myönnetty 7.7.2011 ja ​sertifiointi on uudistettu v. 2020. 

"ISO 9001 -sertifikaatti todistaa, että laatujohtamisjärjestelmä on sertifioitu parhaiden käytäntöjen ja standardien mukaisesti, ja että se täyttää kaikki standardin asettamat vaatimukset. Kolmannen osapuolen sertifiointilaitoksen myöntämä sertifikaatti kertoo asiakkaille, että yrityksen prosessit ovat vaatimusten mukaiset."

Klikkaa kuvia suuremmaksi