Uusi kysely auttaa selvittämään etätyön kuormittavuutta

Etelä-Savon Työterveyden asiakkaille on tarjolla uusi kysely, jonka avulla voidaan selvittää etätyön kuormittavuutta. Kuormittavuuden selvittäminen on tärkeää, jotta mahdollisiin työkykyyn vaikuttavia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä.

Etätyö on ollut keskeinen osa monien työntekijöiden arkea jo pian kahden vuoden ajan. Kotona tai muussa etätyöpisteessä tehtävä työ on voinut tuoda kaivattua joustavuutta ja muutosta työelämään, mutta samalla lisätä uudenlaista kuormitusta. Muuttuneisiin työolosuhteisiin ja työjärjestelyihin liittyvää kuormitusta ei ole välttämättä helppo havaita – etenkään, jos työtä edelleen tehdään paljon etänä ja hajautetusti.

Etelä-Savon Työterveys tarjoaa työpaikoille etätyön kuormittavuutta selvittävän kyselyn, jolla voidaan kartoittaa mm. työtilaan ja työympäristöön, vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja psyykkiseen työkuormitukseen, tietotekniikkaan, työaikaan, perehdyttämiseen ja päihdeohjelmiin liittyviä asioita.

- Etätyöhön liittyy monia työkykyyn vaikuttavia seikkoja, jotka on tärkeää tunnistaa työpaikoilla. Näin mahdollisia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä, tarjota apua työkyvyn ylläpitämiseen ja toisaalta tukea hyviksi koettuja toimintamalleja, Etelä-Savon Työterveyden asiakkuuspäällikkö Satu Pulkkinen sanoo.

Kysely toteutetaan tietoturvallisena verkkokyselynä ja työnantaja saa tuloksista selkeän raportin. Kyselyn tulosten pohjalta voidaan suunnitella yhdessä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa tarvittavia jatkotoimenpiteitä.

Lisätietoja kyselyistä antavat Etelä-Savon työterveyshoitajat.

  • 10.01.2022